Mỹ Phẩm Đẹp

  Đổi trả hàng trong vòng 3 ngày
 Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500k
 Trợ giúp: 0988295078

Trả hàng & hoàn tiền

Quy định đổi trả hàng 

Người sử dụng đã ký kết hợp đồng đăng ký mua bán với Mỹ Phẩm Đẹp có thể hủy bỏ đơn đặt hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận.

Khi người sử dụng đã nhận hàng thì không thể đổi hoặc trả lại hàng theo những trường hợp sau đây:
Sản phẩm bị hỏng hoặc mất mát do lỗi của người sử dụng (trong trường hợp bị hỏng hóc bao bì nhằm kiểm tra nội dung của sản phẩm có thể được đổi lại.

Giảm giá trị của sản phẩm do người sử dụng tiêu thụ một phần hoặc sử dụng hàng hóa đó.
Giá trị hàng hóa bị giảm do vượt quá thời hạn dẫn đến khó khăn trong việc bán lại hàng hóa.
Trường hợp sản phẩm bị lỗi bao bì , có thể phục chế bằng các sản phẩm có cùng tính năng.
Trường hợp nội dung của sản phẩm khác với nội dung hợp đồng hoặc khác với nội dung quảng cáo, hiển thị của sản phẩm mặc dù đã quy định rõ tại điều 1 và điều 2, người sử dụng có thể hủy đơn đặt hàng trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận hàng , trong vòng 30 ngày kể từ ngày biết được sự việc.

Quy định hoàn tiền

Mỹ Phẩm Đẹp phải hoàn trả tiền hàng hóa đã nhận trong vòng 5 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu trả hàng từ khách hàng. Nếu Mỹ Phẩm Đẹp trì trệ trong việc hoàn trả lại khoản tiền nói trên thì phải trả thêm lãi suất tương ứng với thời gian bị trì hoãn do Hội đồng thẩm tra giao dịch đưa ra.
Trường hợp người sử dụng chi trả bằng thẻ tín dụng hay phương thức trả tiền điện tử thì Mỹ Phẩm Đẹp cũng phải có trách nhiệm hoàn trả lại theo phương thức tương ứng.
Khi hủy đăng ký mua hàng, các chi phí cần thiết để hoàn trả lại hàng hóa do người sử dụng chi trả. Mỹ Phẩm Đẹp không được yêu cầu người sử dụng bồi thường tổn thất hay vi phạm thỏa thuận vì lý do hủy đơn hàng. Các chi phí cần thiết khi hoàn trả lại hàng vì lý do hàng hóa không giống với quảng cáo, biểu thị hoặc do không thực hiện theo điều khoản ký kết sẽ do Mỹ Phẩm Đẹp chịu trách nhiệm chi trả.
Trường hợp người sử dụng phải chi trả chi phí chuyển hàng khi nhận cung cấp dịch vụ thì Mỹ Phẩm Đẹp phải ghi cụ thể người phải chịu trả chi phí đó khi thực hiện ký kết biên bản hủy yêu cầu đặt hàng.